Tjenester

Tjenester

Verdi- og lånetakst

Verdi- og lånetakst har en beskrivelse av eiendommen med eier/hjemmelshaver, generelle opplysninger, områdebeskrivelse, reguleringsmessige forhold, eiendommens tomt med eierforhold, eiendommens bygning/er med teknisk beskrivelse, arealer og romdisponering, kommentarer til grunnboken, økonomi, teknisk verdiberegning, markedsanalyse og verdikonklusjon.

Selgers egenerklæring inngår som del av verdi- og lånetaksten.

Boligsalgsrapport

Sivilingeniør Ole Hammari utfører boligsalgsrapport. En boligsalgsrapport inkluderer verditakst. En boligsalgsrapport er en gjennomgang av hele bygningsmassen og dens standard, en «bygningsteknisk gjennomgang med arealmåling».

Skade, skjønn og reklamasjonstaksering

Sivilingeniør Ole Hammari utfører taksering av bygningsskader, naturskader og reklamasjon.

Prosjektering

Vi utfører prosjektering av mindre byggprosjekter, som boliger og mindre kontor- og industribygg.

Ingeniørarbeid

Vi bistår med søknader og prosjektering i forbindelse med byggesøknader og søknad om utslippstillatelse. Jeg hjelper deg å koordinere byggeprosessen fra A til Å – både små og store prosjekter.

Tilstandsrapport

Ved kjøp eller salg av fast eiendom (enebolig, leilighet, næringseiendom o.l.) eksisterer det bare unntaksvis en grundig teknisk gjennomgang og vurdering av eiendommen.

Det mangler ofte dokumentasjon som gir en utdypende teknisk og vedlikeholdsmessig beskrivelse av eiendommen, som kan være til hjelp for partene.

Tilstandsrapporten kan utføres på alle typer fast eiendom, også næringseiendom, og rekvireres hos Sivilingeniør Ole Hammari. Vi snakker her om en komplett tilstandsrapport for fast eiendom. Rapporten omfatter foruten Eiendomsdata, også en teknisk verdiberegning.

Reguleringsarbeid

Vi tilbyr regulering av tomter og eiendommer, og utformer reguleringsplaner.

Innmåling og dokumentasjon

Utstyr: Totalstasjon og GPS.

Oppmålingstjenester

Vi hjelper deg med prosjektering og utsetting av veier, anlegg og boliger.

Arkitekttjenester

Vi hjelper deg med å realisere din boligdrøm og tilpasser din fremtidige bolig etter dine ønsker.

Fortell oss om prosjektet ditt

Har du spørsmål vedrørende noen av våre tjenester? Send oss en melding så kommer vi tilbake til deg – eller ring oss for en hyggelig og uforpliktende prat.

Send oss en melding